Декларация за поемане на отговорност

С отварянето на сайта всеки посетител приема:

  • че потребителите на сайта носят пълна и съзнателна отговорност за употребата и тълкуването на съдържанието на http://lifelines-eft.com и произтичащите от това последствия, без да търсят отговорност от авторите и администраторите на сайта;
  • че авторите и администраторите на сайта не гарантират за изчерпателността, достоверността, актуалността и всеобхватността на информацията;
  • че информацията в сайта, описаните техники и процедури, не са медицински и/или правен съвет и не изключват и заменят консултацията със специалист;
  • да спазва добрия тон, Интернет етикета (Нетикет), Конституцията на Република България и европейските и международни правни норми при писане на коментари към публикациите в сайта.

Всички текстове и част от графични изображения и мултимедия в сайта са обект на авторско право. Копирането и използването им без писмено разрешение на авторите е забранено, освен ако не е изрично посочено друго. Всички снимки и мултимедия, които не са обозначени като авторски са със свободен достъп (public domain).

Външни уеб сайтове

Нашият уеб сайт съдържа връзки към други уеб сайтове с цел предоставяне на допълнителна полезна и/или интересна за Потребителите информация. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието и/или сигурността на тези външни сайтове.