Матрица на Светлината и житейска мисия

Матрица на Светлината (Light Matrix) е метод, чрез който имаме достъп до по-фини енергийни нива отколкото с Пренареждане на Матрицата. Също като пренареждане на матрицата техниката е медитативна и дори може да не се използва потупването по акупресурните точки.

матрица на светлината

За какво може да се използва Матрица на Светлината?

  • Откриване на жизнената ни цел
  • Какво е влиянието на минали животи върху настоящето ни
  • Работа с четирите тела - ментално, физическо, емоционално и духовно
  • Изчистване на полето на родовата линия
  • Какъв е житейският ти урок
  • Да открием какви пренатални и настоящи договори ни влияят
  • Връзка със светлинното ни семейство и светлинните ни помощници
  • Прекъсване на нездравословни връзки

Светлинна Матрица е разработена от Шарън Кинг (Sharon King) и ни позволява да отработваме неща, които понякога не могат да бъдат изчистени с ТЕС и Пренареждане на Матрицата или би ни отнело твърде много време.