Как се прави ТЕС (кратко ръководство)

ТЕС (техники за емоционална свобода) са едни от най-популярните техники на енергийната психология. ТЕС оказва влияние многопластово - на емоционално, физическо, ментално или духовно ниво. ТЕС е като акупунктура без игли. Освен потупване на точки изговаряме и негативните емоции, вярвания и убеждения, които имаме и от които искаме да се освободим.

ТЕС има лесни за спазване и запомняне стъпки. Въздейства директно върху амигдалата и я пренастройва така че тялото ни да излезе от състояние на постоянен стрес и тревожност.

EFT Points

Кои са основните акупунктурни точки (акуточки), които потупваме?

 • ВГ - на върха на главата (желателно е да се избягва от хора с високо кръвно налягане)
 • НВ - началото на веждата
 • ОО - отстрани на окото
 • ПО - под окото
 • ПН - под носа
 • ПУ - под долната устна
 • К - ключица
 • ПГ - под гърдите
 • ПМ - под мишницата

Когато поставите дланта си успоредно на пода с палеца нагоре:

 • П - от горната страна на палеца, на ръба на нокътя
 • Пц - от горната страна на показалеца, на ръба на нокътя
 • СП - от горната страна на средния пръст, на ръба на нокътя
 • Б - от горната страна на безименния пръст, на ръба на нокътя*
 • Ку - от горната страна на кутрето, на ръба на нокътя
 • ОД - отстрани на дланта

ТЕС рецепта

 1. Избираме проблем, като се стараем да сме максимално изчерпателни в описанието. Например "много се ядосах на мъжа ми, че не изхвърли боклука сутринта".
 2. Определяме интензитета на дискомфорта по скалата от 0 до 10, където нула е "няма проблем", а десет е "не може да е по-силно".
 3. Съставяме декларация по следния алгоритъм: "Въпреки, че много се ядосах на мъжа ми, че не изхвърли боклука сутринта, аз напълно и безрезервно приемам и обичам себе си."
 4. Започваме да потупваме по карате точката (отстрани на дланта) като изговаряме три пъти декларацията.
 5. Правим един-два-три пълни кръга по точките като изговаряме проблема си (настройващата фраза). В примерния случай тя е "много се ядосах на мъжа ми, че не изхвърли боклука сутринта". Потупваме нежно по около 5-10 пъти върху всяка точка.
 6. Повторно оценяваме дискомфорта, който усещаме. Целим се да го свалим до степен 0-1. Ако след първата оценка, той е все още над 2 продължаваме работа, като отново назоваваме проблема или каквото е останало от него. Ако емоцията се е променила, то използваме новата емоция. Например яда се е сменил с тъга - променяме декларацията и настройката на "тъжна съм, че мъжа ми не изхвърли боклука сутринта" и потупваме с новата фраза докато свалим интензитета на емоцията и на цялата случка до степен 0-1.

Работете смело! Опитвайте ТЕС за всичко!

ВАЖНО!!! Статията и видеото не изчерпват информацията за ТЕС и показват техниката в най-простия ѝ вид, така че да можете да започнете да я прилагате веднага, докато се запознаете с цялата ви нужна информация. За да има траен ефект работата ви, е необходимо да се намери и отстрани корена на проблема. За допълнителна информация, разяснения или ако желаете лична консултация - свържете се с мен. Прегледайте и секция Ресурси.

---------------

*При безименния пръст точката е от долната страна, а не отгоре, като при останалите пръсти. До сега съм срещала три варианта как да се постъпи за този пръст: 1) да се прескочи; 2) да се потупва от горната страна, както при останалите пръсти; 3) да се потупва от долната страна на пръста. Който от варинтите да изберете няма да е погрешен.