Приемане: отзив от практикума "Мен, моя милост и аз" (Русе, 25 октомври 2015 г.)

Споделено от Мария Станкова по повод участитето ѝ в практикума "Мен, моя милост и аз" в Русе:

"Първата ми среща с ТЕС беше нежна и откровена. Имах нужда от приемане и разбиране на мен самата и Яна ми помогна да усетя именно това. Чувствам, че с първата ни сесия поставих началото на един път обратно към себе си и за това ѝ благодаря сърдечно!"