ПИРАМИДА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАЖДАЩАТА ЖЕНА

Здравото бебе не е единственото важно нещо. Начина по който жената преживява бременността и раждането имат огромно значение за самооценката ѝ като родител, както и начина по който ще изживее майчинството.

Подобно на пирамидата на Маслоу има и пирамида на потребностите на раждащата жена:

1. Физиологични потребности – майката и бебето да са живи. Да имат достъп до пълноценна и животоспасяваща медицинска грижа.

2. Нужда от сигурност – майката и бебето да са в безопаност и във възможно най-добро здравословно състояние.

3. Нужда от доверие – майката и семейството ѝ да имат доверие на екипа, който се грижи за тях по време на раждането. Грижа основана на съвременни и доказано добри практики. Информирано съгласие. НЕ означава НЕ! Без явна или прикрита принуда.

4. Автономност – грижа центрирана около майката и бебето, уважение, предоставяне на възможности и право на избор, активно участие на раждащата жена в процеса, овластяване на раждащата жена.

5. Нужда да бъде изслушана – раждащата жена да се чувства приета, чута, да бъде прието сложното емоционално състояние в което се намира по време на раждането. Да ѝ бъде предоставена възможност да общува пълноценно с екипа и семейството си, да ѝ бъде осигурена емоционална подкрепа.

Какво би добавила ти? Какво ти липсваше на теб по време на раждането?