Стаята с главоболия

Стаята с главоболия

22.02.2018 Яна Мицева


Преди година и половина съпруга ми Антон имаше странно главоболие. Той ме помоли да поработим и да видим какво се случва, защо се случва....[…]

Непрежалимата загуба

Непрежалимата загуба

29.01.2018 Яна Мицева


Загубата и скръбта имат много измерения и форми. Масово убеждение е, че загубата на близък е непрежалима, че скръбта никога не си отива. И още...[…]

Тежката загуба

Тежката загуба

17.10.2016 Яна Мицева


Вероятно една от най-тежките загуби, която може да се случи на човек е да преживее смъртта на собственото си дете. Често тази загуба се утежнява […]

Фреш от диня

Фреш от диня

13.08.2016 Яна Мицева


Ден за добри новини от клиенти!
Ето какво ми пише П.С. седмица след първата ни сесия Пренареждане на Матрицата, по повод това, че сина ѝ...[…]