Седем въпроса към лекаря

Темата на тази публикация не е пряко свързана с ТЕС и енергийната психология. Но се случва нерядко при мен да идват клиенти със здравословни проблеми, които нямат доверие на лекарите си или не са сигурни, че получават пълна и адекватна информация за състоянието си и лечението си (което е много подходяща за ТЕС-ане тема).

Представям ви седем въпроса, които бихте могли да зададете на лекаря си за да получите по-голяма яснота, да можете да вземете по-лесно решение какво да предприемете и до колко да последвате препоръките на медицинските лица. Въпросите са актуални за всякакви ситуации, когато е необходимо да се предприемат лечения, интервенции или да се вземат медицински решения. Приложими са независимо дали предпочитате да използвате алопатия или алтернативни начини на лечение.

Relación_Médico_Paciente

1. Това спешно ли е или имаме време?

2. Какви са ползите да направим това? (за кого какви ползи)

3. Какви са рисковете?

4. Ако постъпим така, кои са следващите стъпки/интервенции/терапии от които може да се нуждая?

5. Какво друго би могло да се използва като алтернатива?

6. Какво би се случило, ако почакаме час/два/седмица-две/месец?

7. Какво би се случило, ако въобще не направим нищо?

Превод и адаптация от книгата на Pam England "Birthing from within."

Здравето ни и решенията за лечението ни са основно в наши ръце. Думата на лекаря не е закон, който неотменно сме длъжни да последваме. Ако имаме съмнения в диагнозата, препоръките на лекаря или избраното лечение, е хубаво да се консултираме с втори, трети, пети, ако трябва и десети специалист. Сами да проучим въпроса (доколкото е възможно) от независими и достоверни източници. Да се консултираме с вътрешните си усещания, интуицията си и собствената си логика. Защото ние сме единствените които можем да опознаем напълно тялото си. Медицината е прекрасна наука, но тя не познава мен и моето тяло. Лекарите обичайно следват определени протоколи за работа, които не са непременно персонализирани и не отговарят непременно на нуждите на конкретния човек.

Обичайно медицината работи "на парче", все още твърде рядко алопатичните лекари прилагат холистичен метод, разглеждайки цялостно тялото, личността и душата. Много често се случва медицината да отстрани проблема, но не и причината за него и дадено заболяване да се върне. Тук идва именно мястото на енергийната психология, която има инструменти да открие и отстрани корена на проблема. Медицината и енергийната психология съжителстват и се допълват прекрасно! :) Нека да се възползваме от синергичния ефект.

И не забравяйте - здравето ни е в нашите собствени ръце! Ние сме единствените, които бихме могли да се погрижим за себе си и да се излекуваме. А медицината (алопатична или алтернативна) и енергийната психология, това са инструментите, с които бихме могли да си послужим и само от нас зависи как и дали ще ги използваме.