Дух на сътрудничество

"Съединението с любов прави силата!"

Сътрудничеството е в основата на философията на ThetaHealing®. ЗаЕдно постигаме повече!

Тета практикуващи, с които работя съвместно

Анелия Трифонова-Репетти

тета практикуващ, интструктор

Телефон - 0877991591
И-мейл - anelia-triff@libero.it
Web - https://www.thetauniverselight.com